Rörligt elpris

Elpriserna sätts av den Nordiska elbörsen Nordpool och påverkas av tillgång och efterfrågan. Normalt brukar elpriserna var högre på vintern än på sommaren eftersom efterfrågan på el är större då och för att vattenkraftverkens vattenmagasin är välfyllda på sommaren. Det här, i kombination med att man gör av med betydligt mer el på vintern på grund av uppvärmningen, kan ge dig skyhöga elräkningar om du har ett rörligt elpris och det är därför som många väljer ett fast elpris istället. Men faktum är att man brukar tjäna i längden på att välja ett rörligt elpris.

För- och nackdelar med ett rörligt elpris

Om man tittar på de fasta och rörliga elpriserna under de senaste tio åren ser man att det rörliga snittpriset är lägre än det fasta elpriset.  Det här är den stora fördelen med ett rörligt elpris, nackdelen är att det blir svårare att planera sin ekonomi och man riskerar att åka på riktigt höga elräkningar om det blir en smällkall vinter då elpriserna går upp rejält.

Det här påverkar det rörliga elpriset

  • Kalla vintrar gör att elpriserna går upp liksom din elförbrukning.
  • Milda vintrar och varma somrar brukar ge ett lägre rörligt elpris.
  • Driftstörningar ger ett högre elpris. Under vintern 2010/2011 gick elpriserna upp igen dels för att vintern var extremt kall men även för att flera kärnkraftverk var helt eller delvis tagna ur bruk.
  • Priset på energikällor som kol, olja och gas påverkar också elpriset i Sverige.
  • Lågkonjunkturer kan faktiskt göra att elpriset går ner, dels för att företagen ofta använder mindre el och för att privatpersoner snålar med sin el under en lågkonjunktur. Det gör att efterfrågan på el minskar vilket gör att elen blir billigare. Under en högkonjunktur kan det bli tvärtom.

Ett litet tips från oss på elpriserna.nu: Om du väljer ett rörligt elpris bör du lägga undan pengar på sommaren som du kan använda till elräkningarna på vintern.