Miljövänlig el

Miljövänlig el kommer från de miljövänliga källor, vilket också brukar nämnas som förnybara energikällor. Dessa källor kallas så eftersom det är något naturen själv återskapar. Förnybara källor tillför inget mer koldioxid i luften och påverkar därför inte växthuseffekten. När det kommer till miljövänlig el eller grön el som det också kallas finns det olika begrepp att ta hänsyn till. Naturskyddsföreningens märkning är Bra miljöval. Märkningen enligt dem innebär att man får el från vind, sol, vatten och biobränslen. Elbolag med denna märkning är med i olika projekt som stödjer miljön och energieffektivisering av el.

Olika miljövänliga val

  • Solenergi är ett exempel på en förnybara källa. Elen kommer antingen från solceller eller från ett termiskt solkraftverk. I vissa länder kan även solen användas till uppvärmning för att spara in på elenergin.
  • Vattenkraft. En annan form av förnybara källor är vattenkraft. El går där att utvinna genom dammar och naturliga forsar. När vattnet rinner omvandlas lägesenergin till rörelseenergi, vilket man kan ta vara på och använda till el. Dammar används för att kunna reglera vattenmängden och energiflödet eftersom el inte går att lagra.
  • Vindkraft. En tredje vanlig form av förnybar energi är vindkraftverk. Vindkraftverk måste vara relativt höga för att man ska kunna ta vara på den vind som finns. Bladen på verken måste vara stora för att produktionen av elen ska bli så pass bra som möjligt. Procentmässigt av all el som produceras i Sverige står vindkraft för endast en liten del.

Det finns flera som menar att även de förnybara källorna påverkar miljön negativt på olika sätt. Och det är viktigt att känna till att det finns för och nackdelar med alla energikällor som existerar.

Vill du som kund ha miljövänlig el får du som konsument undersöka från vilken källa ditt elbolag producerar sin el. Det är även din skyldighet att veta vilka märkningar elen i ditt hushåll har. Vill du hjälpa miljö och minska din räkning är det bästa sättet att minska din elkonsumtion.  Här på hemsidan hittar du flera tips för att spara in på din elförbrukning.